Prijavite se u sustav kao gost

Mogućnosti i karijere u kemiji

NAVIGACIJA: «»
 

bXO66FpfZ0Y

Vitomir Šunjić, akademik, redoviti profesor u miru

Diplomirao je 1963., te doktorirao 1969. godine na Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. God. 1969./1970. proveo je na poslije doktorskom studiju na ETH Zürich, kod Prof. Vladimira Preloga. Od 1970. do 1975. radio je u Sveučilišnom institutu za kemiju, a 1975. odlazi u Italiju, gdje do 1982. vodi istraživanja u kemiji u institutu tvrtke CRC kraj Udina. Po povratku, god. 1982. izabran je za znanstvenog savjetnika na Institutu Ruđer Bošković, a 1988. za redovitog profesora na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Osnovne teme u znanstvenom radu V. Šunjića su organska sintetska kemija i stereokemija, sinteze kiralnih molekula u optički čistom obliku koristeći katalitičke i biokatalitičke metode. Objavio je preko 230 znanstvenih radova u časopisima koje citira SCI, citiranih oko 3000 puta. Vodio je 19 magistarskih radova i 17 doktorata. Autor je dvije knjige; „Simetrija graničnih orbitala i reaktivnost u organskoj kemiji“ (Školska knjiga) i „Signposts to Chiral Drugs“ (Springer Verlag, 2011). Izumitelj je na 78 patentnih prijava u SAD, Europskim zemljama, i Japanu. Na institutu Ruđer Bošković izgradio je u periodu 1989.–1991. nove laboratorijske prostore i potpuno ih opremio sredstvima iz projekata u suradnji s industrijom, te osnovao Laboratorij za stereoselektivnu katalizu i biokatalizu (CATBIO).

Od 2001.–2003. predsjedavao je International Scientific Committee of European Symposia of Organic Chemistry (ESOC). Za člana suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izbran je 2002. god., a za redovitog člana 2013. god. Dobitnik je državne nagrade „Ruđer Bošković“ za znanstveno djelo u organskoj kemiji 1990., Nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za znanstveni rad u kemiji 1998., te Nagrade za životno djelo Sabora Republike Hrvatske 2012. god.

 
logotipi