Prijavite se u sustav kao gost

Uvjeti korištenja

1.

Internet sjedište www.e-kemija.com (u daljnjem tekstu: EK) u vlasništvu je osnivača (Hrvatsko kemijsko društvo, u daljnjem tekstu HKD) i tehničkog izvođača (Dedal komunikacije d.o.o., u daljnjem tekstu: DK). Za vrijeme korištenja internetske stranice EK primjenjuju se ovdje navedena pravila i opći uvjeti korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni u Republici Hrvatskoj.
EK je internetsko sjedište namijenjeno edukaciji i informiranju kemičara i znanstvenika i stručnjaka iz kemije i kemiji srodnih područja. 
 
HKD i DK zadržavaju pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ove opće uvjete korištenja te neće biti odgovorni ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Promjene općih uvjeta korištenja stupaju na snagu objavljivanjem na ovim stranicama ili kada su korisnici o njima obaviješteni.
 
2. 
Korištenjem sadržaja EK korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz tog korištenja te prihvaća koristiti sadržaj EK isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.
DK izričito zabranjuje bilo kakvo korištenje EK na način i/ili u svrhe kojima se neposredno ili posredno krši bilo koji važeći zakon ili pravni propis koji je na snazi u Republici Hrvatskoj, kao i dobri običaji.
 
3.
Zaštita autorskih prava
Sadržaj na zaštićen je autorskim pravima.
Sadržaji koji se nalaze na sjedištu e-kemija zaštićeni su autorskim pravima i u vlasništu su DK, HKD ili pojedinih autora te se ni u kakvom obliku ne smiju reproducirati, distribuirati ili koristiti na način koji nije definiran ovim uvjetima. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela sadržaja smatra se kršenjem autorskih prava.
Upotreba sadržaja objavljenih na stranicama EK je dozvoljena u privatne, informativne, znanstvene i/ili edukativne svrhe.
Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na EK ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka DK i HKD.
 
4.
Zaštita osobnih podataka
U okviru portala e-kemija prikupljaju se podatci na dobrovoljnoj osnovi. DK i HKD prikupljene osobne podatke korisnika koriste u svrhe identifikacije i prikupljanja statističkih podataka, te se ne dostavljaju trećim osobama.
 
5.
Sudska nadležnost
Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja EK, nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.
Korištenjem portala EK korisnik potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uvjetima korištenja EK i da ih u cjelosti prihvaća.
U Zagrebu, listopad 2013.
logotipi