Prijavite se u sustav kao gost

E-simpozij »Mogućnosti i karijere u kemiji«

Živimo u doba u kojem su inovativnost, mobilnost, cjeloživotno učenje, timski rad, komunikacija i međusektorska suradnja imperativi razvoja i napredovanja društva. Stoga je Hrvatsko kemijsko društvo (HKD) odlučilo stvoriti platformu na kojoj će zajednički djelovati hrvatski kemičari i u zemlji i u inozemstvu. Platforma bi svojim virtualnim portalom, ali i realnim aktivnostima, trebala poslužiti kao relevantan izvor informacija te kao mjesto za razmjenu znanja i umrežavanje, ne samo kemičarima, nego i svim pojedincima i poslovnim subjektima zainteresiranima za kemiju i srodna područja. Projekt E-simpozij - »Mogućnosti i karijere u kemiji« prvi je u nizu koraka u tom smjeru.

E-simpozij kroz 15-minutne priloge predstavlja hrvatske tvrtke u čijem je djelokrugu kemija i pojedine kemičare koji rade u inozemstvu. Njihove priče oslikavaju njihove karijere i pružaju uvid u mogućnosti koje se kemičarima nude u Hrvatskoj. Cilj projekta je bolje međusobno upoznavanje i umrežavanje hrvatskih kemičara, poticanje na veću mobilnost u zemlji i inozemstvu te na suradnju i iniciranje novih, partnerskih projekata u interdisciplinarnom istraživačkom području prirodnih i srodnih znanosti, kao i industrije i malih i srednjih poduzeća. Osim toga, na ovaj će način šira javnost dobiti priliku upoznati značaj kemije i kemijske struke. Očekujemo da će projekt potaknuti učenike da razmisle o studiju kemije, a studentima kemije pružiti uvid u različite mogućnosti razvoja karijere po završetku studija.

Nadam se da će brojni prilozi ovog elektroničkog susreta pružiti korisnicima zadovoljstvo i korisne informacije iz područja istraživačkih projekata znanstvenika, ali i iz područja djelovanja naših uglednih tvrtki i njihovih predstavnika.

akademik V. Šunjić, voditelj projekta E-simpozij

 

 
Organizacijski odbor (abecednim redom):
 
Zrinka Banić Tomišić, Branimir Bertoša, Mario Cetina, Nenad Judaš, Danijel Namjesnik, Srđanka Tomić Pisarović, Tajana Preočanin, Vitomir Šunjić i Nada Trajkov
logotipi